Dossiers
Windpark De Veenwieken

Windpark De Veenwieken is gepland ten zuiden van de kern van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, Schapendijk en het Ommerkanaal. Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen vijf windturbines in de gemeente Hardenberg en vijf windturbines in de gemeente Ommen neerzetten.

dossiers
Dossier artikelen
ignore touch
17-06-2018 om 12:55
Dedemsvaart / Hardenberg – De bouw van Windpark De Veenwieken is aanstaande. Daarom houden de initiatiefnemers van het windpark – De Wieken B.V. en Raedthuys Pure Energie – op dinsdag 26...
ignore touch
08-06-2017 om 14:11
Dedemsvaart - Wie langs het toekomstige energieopwekkingsveld komt, ontdekt dat er nog niks te zien is van een toekomstig molenpark. Er zijn vijf beroepen ingediend tegen de besluiten over...
ignore touch
01-12-2016 om 12:55
Hardenberg - 'We gaan de doelstelling op het gebied van duurzame energie niet halen zonder wind.' Dat zei wethouder René de Vent tegen onomwonden tijdens de oriënterende raadsvergadering op een...
ignore touch
27-09-2016 om 12:00
Dedemsvaart - De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Hardenberg heeft besloten dat het windpark De Veenwieken er gaat komen. Tenminste, als het aan de raad ligt. De provincie stemt morgen...
ignore touch
19-09-2016 om 18:58
Dedemsvaart - 'Scheert u het schaap of niet?' Met die vraag van wethouder Douwe Prinsse werd een urenlange bespreking over Windpark De Veenwieken in de oriënterende raadsvergadering afgerond.
ignore touch
02-09-2016 om 10:38
Hardenberg - Zowel de gemeenteraad van Hardenberg als Provinciale Staten van Overijssel besluit deze maand of windpark De Veenwieken bij Dedemsvaart doorgaat. Als dat het geval is, dan gaan vanaf...
ignore touch
23-06-2016 om 10:51
Dedemsvaart - Hoe mooi zou het zijn om een soort van 'dorpsmolen' te hebben? Klaas Pielman denkt woensdagavond hardop als hij de mogelijkheid voor participatie in Windpark de Veenwieken bespreekt.
ignore touch
06-06-2016 om 17:12
Dedemsvaart - Het college van b en w heeft afgelopen week ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan, de Milieu Effect Rapportage (MER) en de ontwerp omgevingsvergunning van Windpark De Veenwieken.
ignore touch
24-02-2016 om 15:12
Dedemsvaart - De commissie M.E.R. heeft het milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat binnen het zoekgebied Dedemsvaart-Zuid meerdere locaties mogelijk...
ignore touch
28-11-2015 om 10:09
Hardenberg - De procedures om de komst van windpark De Veenwieken mogelijk te maken, gaan van start met het ter inzage leggen van het milieueffectrapport en voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan.
ignore touch
16-11-2015 om 14:59
Dedemsvaart - De agendacommissie heeft besloten om het raadsvoorstel ‘Start procedures project Windpark De Veenwieken’ op de raadsagenda van 17 november te plaatsen.
ignore touch
26-10-2015 om 18:19
Hardenberg / Dedemsvaart - De Milieu Effect Rapportage (MER) met betrekking tot het Windpark De Veenwieken zou versluierende, oneerlijke informatie bevatten. Dat stelde Martin Koopman van de...
ignore touch
01-09-2015 om 17:08
Dedemsvaart - 'Laat dit niet gebeuren. Heel Dedemsvaart wordt hierdoor verminkt. De locatie is veel te klein, dicht bebouwd en veel te dicht bij de woonkern. Het zal veel onrust en ellende...
ignore touch
27-08-2015 om 15:07
Hardenberg - Het milieueffectrapport, bestemmingsplan en inpassingsplan voor windpark De Veenwieken in de gemeente Hardenberg zijn gereed.
ignore touch
06-04-2015 om 13:08
Dedemsvaart - Wie alles wil weten over het nieuw te bouwen windpark De Veenwieken, ten zuiden van Dedemsvaart, kan op woensdag 8 april terecht bij een informatieavond in De Baron in Dedemsvaart.
ignore touch
28-10-2014 om 14:18
Dedemsvaart - Met de vaststelling van de notitie ‘reikwijdte en detailniveau’, die vooruitloopt op de Milieu Effect Rapportage (MER), is er een nieuw stapje gezet in de realisering van...
ignore touch
21-10-2014 om 14:50
Hardenberg - Op het gemeentehuis van Hardenberg wordt vanavond weer vergaderd door de raad. Op de agenda staan onder meer het Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Mulderij 10 en de notitie...
ignore touch
08-10-2014 om 11:02
Hardenberg - De VVD wil geen nieuwe windmolens meer in Overijssel. Aan de bouw van geplande molens lijkt niet te ontkomen.
ignore touch
06-10-2014 om 18:23
Dedemsvaart / Hardenberg - Worden de windmolens in het beoogde Windpark De Veenwieken in De Driehoek 100 meter hoog of wellicht 135? Komen er maximaal vijf windmolens of is meer en minder hoog ook...
ignore touch
04-10-2014 om 11:30
Dedemsvaart - Op dinsdag 21 oktober stelt de gemeenteraad van Hardenberg, vooruitlopend op een Milieu Effect Rapportage, de notitie ‘reikwijdte en detailniveau Windpark De Veenwieken’ vast.
ignore touch
25-09-2014 om 12:30
Dedemsvaart/Zwolle - Bij de plaatsing van windmolens in het gebied Veenwieken zullen de gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren ook (beter) onderzocht worden. Dat vindt de CDA-Statenfractie.
ignore touch
18-07-2014 om 20:10
Dedemsvaart - De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het windpark De Veenwieken te kijken of er met geringe extra milieueffecten meer turbines geplaatst kunnen worden.
ignore touch
05-06-2014 om 17:20
Dedemsvaart - Ter voorbereiding op het opstellen van een milieueffectrapport rond de ontwikkeling van Windpark De Veenwieken bij Dedemsvaart-Zuid, is de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau...
ignore touch
29-10-2013 om 10:30
Dedemsvaart - Er zullen geen inefficiënte windmolens worden geplaatst in Dedemsvaart-Zuid. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de fractie van DS12.